Toteutimme yhteistyössä asiakkaan kanssa huoltoseisakin aikaisen aluevalvonta projektin. Projektin tarkoituksena oli selvittää mahdollista kemikaalien esiintymistä huollon yhteydessä.

Aluevalvontalaitteisto havaitsi yhden massiivisen vuodon. Vuodosta lähti langattomasti viesti ennalta asetettuihin gsm-numeroihin, laitteisto hälytti paikallisesti ja oli havaittavissa laitteistoon kohdistetuista valvontakameroista. Projektilla haluttiin kehittää huoltoseisakin aikaista työ- ja kemikaaliturvallisuutta.

Projekti toteutettiin Honeywell BW Rigrat laitteistolla.