Arvot

Luottamus

Kaikki toimintamme perustuu keskinäiseen luottamukseen asiakkaan kanssa. Se minkä lupaamme, myös pidämme. Luottamus on tärkein arvo, jonka varaan on hyvä rakentaa pitkäjänteistä yhteistyötä ja kestäviä asiakassuhteita.

Turvallisuus

Otamme turvallisuuden huomioon kaikessa toiminnassamme. Niin työntekijämme kuin asiakkaamme voivat luottaa tinkimättömyyteen turvallisuuteen liittyvissä asiossa.

Vastuullisuus

Painotamme toiminnassamme ekologista, taloudellista sekä sosiaalista vastuuta.